GEMEENTEBLADKennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000069 Albrandswaardsedijk 74e, 3172AA Poortugaal, vervangende nieuwbouw gezondheidscentrum

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente Albrandswaard heeft op 22 december 2023 een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor vervangende nieuwbouw van het gezondheidscentrum locatie PTG00 C 1867 Albrandswaardsedijk 74e, 3172AA Poortugaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000069.ProcedureDe aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Albrandswaard via email vth@albrandswaard.nl.Het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Poortugaal. Bekijk alle Bekendmakingen Poortugaal in Poortugaal.

https://poortugaalkrant.nl/bekendmakingen-poortugaal/

Deel dit bericht:

Redactie Poortugaalkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Poortugaalkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Poortugaal.

Gerelateerde berichten