Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000057, Kaasmaker 23, 3171HC Poortugaal

Aanvraag voor bouwvergunning

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn 30 januari 2024. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Zaakgegevens Het zaaknummer:Z2023-00000057 De omschrijving van de zaak:het doorbreken van een draagmuur De ontvangstdatum van de zaak:11 december 2023 De globale locatie:Kaasmaker 23, 3171HC Poortugaal De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO   Activiteiten •het bouwen van een bouwwerk   De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 maart 2024.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Poortugaal. Bekijk alle Bekendmakingen Poortugaal in .

https://poortugaalkrant.nl/bekendmakingen-poortugaal/

Deel dit bericht:

Redactie Poortugaalkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Poortugaalkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Poortugaal.

Gerelateerde berichten