STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’, AlbrandswaardPlanInzageZienswijze

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ wordt voorbereid om een actueel bestemmingsplan te krijgen dat voldoet aan digitale eisen en om concrete plannen van een actueel juridisch kader te voorzien. Het Ontwerpbestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen. − Toelichting en planverbeelding (plankaarten). − Doel tot actualiseren (verouderde plannen worden herzien en gewenste ontwikkelingen worden voorzien van een actueel juridisch kader). − Voorzien in behoefte aan kleine uitbreidingen (van woningen). − Gemeentehuis: van vrijdag 29 maart 2013 tot en met donderdag 9 mei 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. − Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. − www.ruimtelijkeplannen.nl; planidentificatie nummer NL.IMRO.0613.BPPDorp-ONT1 − Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. − Mondeling: op dinsdag 9 april 2013 is hiervoor eenmalig een mogelijkheid (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via (010) 506 17 04.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Poortugaal. Bekijk alle Bekendmakingen poortugaal in .

https://poortugaalkrant.nl/bekendmakingen-poortugaal/

Deel dit bericht:

Redactie Poortugaalkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Poortugaalkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Poortugaal.

Gerelateerde berichten